MASTERCLASS 

Sneak Preview RM-MC

i-Realiseren is hét werkende alternatief  

Aanleiding

Organisaties hebben vaak alles in huis om succesvol en toekomstbestendig te zijn; van kennis tot techniek en van (productie) systemen tot kapitaal en mensen. Maar wat maakt dat de omzet groeit? Continu verbeteren borgt? Investeringen renderen? Medewerkers jouw bedrijf kiezen? Waarom lukt dat de ene organisatie beter dan de andere? Haalt jouw organisatie alles uit wat haar ter beschikking staat? Kies voor het benutten van het omvattend potentieel van je organisatie en bestendig je toekomstperspectief. Onze definitie van realisatiekracht daarbij? “Maak dat het werkt en laat het werken!”

i-Realiseren

Van veranderen naar realiseren:
Combineer de werkende principes van bedrijfskunde, projectmanagement en psychologie en wat ontstaat is integraal realiseren. Wat staat centraal: het vraagstuk van de organisatie met haar beschikbare mensen, methoden en middelen. Wie staat centraal: de professional met de competentie integraal realiseren met aanpak, uitvoering en nazorg. Waarom werkt het: omdat structuur, vaardigheid én attitude consequent binnen de dynamiek van de dagelijkse praktijkcontext gebracht worden (i-realiseren).

RealisatieManagement®

Dit programma van opleidingen is het resultaat van 15 jaar onderzoek en evaluatie in diverse branches en sectoren en ambieert 1 ding: het blijvend vergroten van (individuele en collectieve) realisatiekracht in organisaties. Het aanbod blijft zich ontwikkelen naar aanleiding van de vraag die we continu aan onze relaties stellen: “wat heb je nodig om zelfstandig te realiseren en te borgen?”

Doelstelling

De RM-MasterClass stelt je in staat grip te krijgen op wat integraal realiseren voor jou betekent. 100% toegepast op jouw praktijkcasus.

Realisatiekracht   Schermafdruk 2016-08-25 16.38.30

Je leert integrale manieren van realiseren direct toe te passen en krijgt kennis mee hoe dit te onderhouden en verder uit te bouwen. De fundamenten? Samenhang in je casus aanbrengen, de essentie van de oplossing centraal stellen én blijven aansluiten op de belanghebbenden!         

Resultaten

Bij ons betekent realiseren ook écht realiseren. Samen met je collega deelnemers, de gastspreker en de trainer realiseer je 3 concrete producten: een i-ontwerp-, i-analyse en i-contract van de door jou in te brengen praktijkcasus. Daarmee wordt jouw grip en succes gegarandeerd.

Programma

De RM-MasterClass beslaat 1 dag en kent 3 onderdelen; in een logische opbouw gaan we achtereenvolgens het door jou in te brengen thema in een totaal overzicht plaatsen, vertalen naar de kern van de zaak en formuleren in benadering, werkwijze en randvoorwaarden. 

Doelgroep

Voor iedereen die toe is aan concrete en innovatieve handvatten voor meer impact en blijvend resultaat. En open staat voor het expliciteren, tastbaar maken én vernieuwen van werkwijzen.

De masterclass

We starten met een introductie van de deelnemers als basis voor uitwisseling van kennis en ervaring. Dit vervolgen we met een verkenning van de begrippen integraliteit en realiseren. Dan werken we in 3 blokken naar het resultaat van het door jou in te brengen thema. We sluiten af met de evaluatie en stellen de deelnemers in staat vervolg te geven aan deze dag.

Digitale omgeving

De deelnemers worden ondersteund met een digitaal platform waar kennis, ervaring en toepassing gedeeld en bewaard kunnen worden. Tevens worden hier hulpmiddelen ter beschikking gesteld en kan interactieve dialoog gevoerd worden. 

Groep

De groepen worden divers samengesteld voor maximale uitwisseling en bestaan uit minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers (co-trainer) voor interactiviteit en persoonlijke aandacht.

Investering

Deze bedraagt € 597,- vrij van btw (2e persoon 25% korting).

Ik stop                                        Concreet over de MasterClass?